Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-13 11:28:41 Majątek trwały Przedszkola Publicznego Nr 25 „Słoneczko” we Włocławku na rok 2019 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
2 2019-07-25 11:04:20 Budżet Przedszkola Publicznego Nr 25 „Słoneczko” we Włocławku na rok 2019 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
3 2019-04-29 14:30:46 Woźny w Przedszkolu Publicznym Nr 25 "Słoneczko" we Włocławku Szczegóły
4 2019-03-07 08:11:26 Majątek trwały Przedszkola Publicznego Nr 25 "Słoneczko" we Włocławku na rok 2018 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
5 2019-03-06 14:09:24 Budżet Przedszkola Publicznego Nr 25 „Słoneczko” we Włocławku na rok 2018 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
6 2019-03-06 14:03:31 Budżet Przedszkola Publicznego Nr 25 "Słoneczko" we Włocławku na rok 2017 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
7 2018-04-26 13:50:00 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (kontrola kompleksowa bezpieczeństwa zdrowotnego żywności) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włocławku. Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia… Szczegóły
8 2018-04-26 13:39:26 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (ocena stanu sanitarnego przedszkola) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włocławku. Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o… Szczegóły
9 2018-04-26 13:35:10 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (ocena realizacji programu edukacji antytytoniowej) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włocławku. Zakres kontroli: Ocena realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Okres objęty kontrolą: 01. 09. 2016 r. – 31.… Szczegóły
10 2018-04-26 13:19:01 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (ocena stanu sanitarnego przedszkola) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włocławku. Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o… Szczegóły
« 1 2 »